Novice

Ali krediti za podjetja v težavah pripomorejo k izboljšanju likvidnosti?

Vas zanimajo, kako s krediti za podjetja v težavah izboljšati likvidnost in stabilnost denarnega toka?

Zakaj so krediti za podjetja v težavah tako pomembni?

krediti-za-podjetja-v-tezavah

Krediti za podjetja v težavah predstavljajo ključno finančno orodje. Slednja omogoča podjetjem, ki se soočajo s finančnimi izzivi, premostitev težjih obdobij in ohranitev njihovega poslovanja.

Takšna podjetja se pogosto srečujejo z likvidnostnimi težavami, visokimi stroški financiranja in omejenim dostopom do kapitala. V tem uvodnem poglavju bomo raziskali pomen in vlogo kreditov za podjetja v težavah ter predstavili pregled teme.

Pomen in vloga kreditov za podjetja

Krediti za podjetja v težavah predstavljajo ključno sredstvo za financiranje njihovega poslovanja, investicij in širjenja. Ko podjetja naletijo na finančne težave, se lahko ključnega pomena izkažejo krediti, ki jim omogočajo nadaljnje poslovanje.

Takšni krediti lahko podjetjem pomagajo pri izpolnjevanju kratkoročnih obveznosti. Te so so plače zaposlenih, nakup surovin ali plačilo dobaviteljem, hkrati pa to omogoča dolgoročno finančno stabilnost.

Krediti za podjetja v težavah imajo več vlog. Prvič, omogočajo reševanje akutnih finančnih kriz, ki bi sicer lahko privedle do insolventnosti in stečaja podjetja. Drugič, krediti lahko služijo za prestrukturiranje dolgov in izboljšanje dolgoročne plačilne sposobnosti podjetij. Tretjič, krediti se lahko uporabijo za financiranje naložb in poslovnih priložnosti, ki bi podjetjem omogočile rast in razvoj tudi v težavnih obdobjih.

Več o plačilih lahko preverite v zapisu Kaj ureja zakon o preprečevanju zamud pri plačilih.

Kateri so razlogi za finančne težave podjetij?

Finančne težave podjetij so lahko kompleksen in raznolik pojav, ki izhaja iz različnih virov. V tem poglavju bomo raziskali ključne razloge za finančne težave. Te lahko razdelimo na makroekonomske vplive, notranje dejavnike podjetja ter vpliv nepredvidenih dogodkov in kriz na poslovanje.

financne-tezave-podjetij

Makroekonomski vplivi na podjetja

Gospodarsko okolje ima pomemben vpliv na uspešnost poslovanja podjetij. Negativni makroekonomski dejavniki, kot so recesija, inflacija, nihanje deviznih tečajev in visoka obrestna mera, lahko povzročijo finančne težave podjetij.

V obdobju gospodarske recesije se na primer zmanjša povpraševanje po izdelkih in storitvah, kar lahko privede do zmanjšanja prihodkov in dobička podjetij. Visoka inflacija pa lahko poslabša stroške poslovanja, saj se dvignejo cene surovin in energije. Tudi nestanovitnost na finančnih trgih lahko negativno vpliva na finančno stanje podjetij, saj otežuje pridobivanje ugodnih kreditov in kapitala.

Notranji dejavniki in vodenje podjetja

Poleg zunanjih makroekonomskih vplivov so finančne težave pogosto povezane tudi z notranjimi dejavniki podjetja, ki vključujejo slabo upravljanje, neustrezno vodenje in neuspešno strategijo. Slaba odločanja v zvezi z investicijami, prekomerno zadolževanje, neustrezno upravljanje zalog ter pomanjkanje raznolikosti proizvodov ali storitev so le nekateri izmed notranjih dejavnikov, ki lahko privedejo do finančnih težav. Prav tako neustrezna finančna analiza in spremljanje poslovanja lahko povzročijo slabe odločitve, ki negativno vplivajo na finančno stanje podjetja.

Vpliv nepredvidenih dogodkov in kriz na poslovanje podjetja

Nepredvideni dogodki in krize so še en pogost vzrok za finančne težave podjetij. Naravne katastrofe, politične nestabilnosti, teroristični napadi, pandemije in druge nenadne krize lahko nepričakovano prizadenejo podjetja in njihovo poslovanje.

Takšni dogodki lahko povzročijo izgubo proizvodnih zmogljivosti, motnje v dobavni verigi, upad povpraševanja ali celo zaustavitev poslovanja za določeno obdobje. 

Posledice teh dogodkov lahko povzročijo izjemno zahtevne razmere za podjetja, saj se soočajo s potrebo po hitri prilagoditvi, zmanjšanju stroškov in iskanju novih virov financiranja.

Vse omenjene razloge za finančne težave je treba obravnavati celovito, saj so lahko vzroki medsebojno povezani in zahtevajo različne pristope za njihovo reševanje. 

Učinkovito obvladovanje finančnih težav zahteva analizo in ukrepanje tako na makroekonomski ravni kot tudi na ravni notranjih procesov in strategij podjetja.

Tako ko je pomembna skrb za lastno likvidnost, je pomembno tudi redno preverjanje poslovanja partnerjev, tj. njihove bonitete. Več o bonitetah podjetij si lahko preberete v prispevku Kako izboljšati boniteto podjetja in kako preverba bonitete kupcev vpliva na lastno likvidnost.

Kateri so alternativni načini financiranja za podjetja v težavah?

likvidnost-podjetij

V obdobjih finančnih težav se podjetja pogosto soočajo s težavami pri pridobivanju tradicionalnih bančnih kreditov. Vendar obstajajo alternativni načini financiranja, ki lahko podjetjem v težavah ponudijo potrebno likvidnost in kapital za preživetje ter razvoj. V tem poglavju bomo raziskali vlogo tveganih kapitalov in investitorjev ter različne oblike crowdfundinga in drugih novih načinov financiranja za podjetja v težavah. Več o likvidnosti si preberite v prispevkih Likvidnostna sredstva: Kako zagotoviti likvidnost podjetja in Zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt ključnega pomena.

 Vloga tveganih kapitalov in investitorjev

Tvegani kapital in investitorji predstavljajo alternativne vire financiranja za podjetja, ki se soočajo s finančnimi težavami. Tvegani kapitalisti so običajno specializirane investicijske družbe ali posamezniki, ki vlagajo v podjetja v zameno za lastniški delež. Takšni investitorji so pripravljeni sprejeti višje tveganje in zahteve glede donosnosti v primerjavi z bančnimi posojili.

Prednost tveganega kapitala je, da podjetjem omogoča pridobitev potrebnega kapitala brez dodatnega obremenjevanja z dolgom. Poleg finančnih sredstev tvegani kapitalisti pogosto prispevajo tudi svoje strokovno znanje, izkušnje in poslovne stike, kar lahko podjetju pomaga pri premagovanju težav in uspešnem razvoju. Vendar pa je pomembno opozoriti, da tvegani kapital prinaša tudi izgubo nadzora nad podjetjem, saj investitorji postanejo lastniki deleža v podjetju.

Crowdfunding in druge nove oblike financiranja

Crowdfunding je sodoben način financiranja, ki je v zadnjem času pridobil na popularnosti. Gre za zbiranje manjših finančnih prispevkov od številnih posameznikov ali investitorjev prek spletnih platform. Crowdfunding omogoča podjetjem dostop do širokega kroga potencialnih investitorjev, ki so pripravljeni podpreti njihove ideje, izdelke ali storitve.

Obstajajo različne oblike crowdfundinga, vključno s tistimi, kjer podjetja ponujajo donacije, nagrade, posojila ali lastniški delež v zameno za finančno podporo. Ta alternativna oblika financiranja je še posebej koristna za manjša in inovativna podjetja, ki težko pridobijo sredstva na tradicionalnih finančnih trgih.

Poleg crowdfundinga obstajajo tudi druge nove oblike financiranja, kot so peer-to-peer (P2P) posojila, faktoring, digitalne valute, obveznice, odkup terjatev/prodaja terjatev, ki predstavljajo dodatne možnosti za podjetja v težavah. Te inovativne metode financiranja prinašajo nove izzive in priložnosti ter zahtevajo ustrezno poznavanje in upravljanje tveganj.

Uporaba alternativnih načinov financiranja za podjetja v težavah je odvisna od njihove specifične situacije, poslovnih ciljev in tveganj. Za uspešno izkoriščanje teh priložnosti je ključno temeljito raziskovanje, načrtovanje in prilagajanje poslovnih strategij ter sodelovanje s primernimi partnerji in investitorji.

Preberite še prispevek Kaj pomeni financiranje podjetij in katere oblike financiranja so primerne.

Povzetek

Podjetjem v težavah priporočamo, da se osredotočijo na temeljito analizo svojega finančnega stanja. Torej, kreditne sposobnosti in poslovnih strategij ter načrtujejo ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj in izboljšanje donosnosti. Pomembno je tudi razmisliti o izrabi alternativnih načinov financiranja. Mednje štejemo tvegani kapital in crowdfunding, vendar ob upoštevanju dolgoročnih posledic in ciljev podjetja.

Finančnim institucijam svetujemo, da izboljšajo procese za ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetij v težavah ter prilagodijo pogoje kreditiranja (krediti za podjetja v težavah) glede na njihove specifične situacije. Prav tako naj spremljajo in raziskujejo nove trende na področju alternativnih načinov financiranja ter jih ustrezno vključujejo v svoje ponudbe, da lahko bolj celovito podprejo podjetja v težavah.

Za dolgoročno uspešnost podjetij v težavah in stabilnost finančnega sistema je ključno sodelovanje med podjetji. Tudi finančnimi institucijami in regulatorji ter vzpostavitev učinkovitega okolja za obvladovanje finančnih tveganj in spodbujanje inovativnih pristopov k financiranju.

Viri

1 Likvidnost na Pajek-sp.si

2 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

3 – EBONITETE.SI na Delo.si

4 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com