Koliko stane gradnja ekipe? Kakšna je cena gradnje ekip za boljše rezultate?

Nedvomno podjetnike zanimajo boljši poslovni rezultati in enako je pravzaprav pri vseh vrstah timskih in ekipnih športov in tudi vseh ostalih timskih druženjih. Boljši poslovni, športni in drugi rezultati kot ambicija ekipe, so naravno gonilo razvoja posameznikov znotraj ekip, hkrati pa tudi gonilo razvoja ekip kot celote.

Saj, kdor, kot posameznik ali kot ekipa, ne napreduje, pač nazaduje oz. stagnira. Stagnacija pa, v današnjem visoko tekmovalnem svetu, ni nič drugega kot drug izraz za upočasnjeno padanje in nazadovanje.

gradnja ekipe cena

Seveda pa je pri razmišljanju o gradnji ekipe, zagotovo eno izmed pomembnejših vprašanj, koliko gradnja ekipe, pravzaprav stane. Saj je razumljivo, da želimo vedeti kakšna je cena gradnje ekipe, še posebej, ko primerjamo pričakovan roi (return of investment), od ekipe, ki jo imamo namen graditi.

Cena gradnje ekipe, kakršnokoli že gradimo, žal pogosto ni majhna. Še težje pa zna vodstvo ekip (športnih in poslovnih) ceno gradnji ekipe sploh izračunati.

Najlažja metoda za izračun cene gradnje ekipe, je, da maksimalno natančno definiramo aktinvosti, ki so potrebne v nekem obdobju, da ekipo tudi zgradimo, nato pa tem aktivnostim opredelimo finančne vrednosti.

Najtežje pa je ceno gradnje ekipe izračunati tam, kjer se nekatere aktivnosti prepletajo z drugimi, stroškovni nosilec bi pa lahko padel na dve ali več stroškovnih mest.

Kot primer tega navedimo npr. jezikovno usposabljanje ekipe za osvajanje novega npr. jezika ali jezikovne veščine, pri čemer je strošek jezikovnega tečaja, lahko opredeljen kot strošek izobraževanja zaposlenih oz. ekipe, lahko pa tudi kot strošek dopolnilnih aktivnosti zaposlenih, ki se sicer ne vodi kot strošek usposabljanja zaposlenih.

Še največkrat in najlažje strošek gradnje ekipe znajo vodstva podjetij opredelite za dogodke, ki so eksplicitno namenjeni gradnji ekip, to so tako imenovani team building programi in team buidling dogodki, kjer celotne stroške gradnje ekipe, od kulinarike, animacijskega in spremljevalnega programa, morebitnih prenočišč ipd…, ovrednotimo pod skupno postavko stroška gradnje ekipe.

V tem primeru je cena gradnje ekipe dolgoročno in srednjeročno zelo natančno definirana, je pa potrebno vseeno povedati, da pogosto k gradnji ekipe spadajo tudi aktivnosti  in dejavnosti tekom vsakdanjega dela podjetnikov – le teh stroškov pa pogosto ne moremo natančno opredeliti kot ločene stroške gradnje ekip svojih zaposlenih.

O cenah in stroških gradnje različnih ekip, razmišlja ena najbolj poznanih agencij za organizacijo team building programov, agencija ETC.

Gradnja ekipe in team building

Gradnja ekipe je sicer drugi (preveden) izraz iz angleške besede teambuilding, se pa za gradnjo ekipe oz. team building zanima vedno več podjetij, saj jih je vedno več tudi ugotavlja, da ima teambuilding za podjetja, že srednjeročno pozitivne učinke na delovno supešnost, boljšo komunikacijo med zaposlenimi ter na večjo in dolgotrajnejšo motivacijo zaposlenih. Kot je omenjeno že zgoraj, med slovenske vodilne ponudnike teambuilding programov, sodi podjetjem zelo poznana agencija ETC Adriatic.

Oznake: gradnja ekipe cena