Novice

Kako se financirajo start-up podjetja”?

Financiranje podjetij velja za ustaljeno prakso v poslovnem okolju. Tako obstoječa kot tudi novonastala in “startup” podjetja potrebujejo vir financiranja. Če vas zanima, kako poteka financiranje “startup” podjetja, si preberite zapis spodaj.

Kaj predstavljajo “startup” podjetja?

start-up-podjetja

Start-up podjetja predstavljajo novoustanovljena podjetja, ki poskušajo z inovativno poslovno idejo ali produktom prodreti na trg. Praviloma gre za mala podjetja, ni pa nujno. 

Start-up podjetja po slovensko imenujemo zagonska podjetja, za katere je značilno, da ponujajo nekaj novega. Namreč, ni vsako novoustanovljeno podjetje zagonsko podjetje oziroma start-up.

PRIMER START-UP PODJETJA: Novo nastalo podjetje, ki ponuja aplikacijo za izboljšanje kvalitete življenja

PRIMER NOVONASTALEGA, a ne start-up podjetja: Gradbeno podjetje je novonastalo, a ne ponuja inovativnosti, saj v Sloveniji obstaja že na tisoče gradbenih podjetij.

Start-up podjetja imajo že v osnovi zadan cilj, da bodo enkrat v prihodnosti presegla fazo “start-up” podjetja. Pa vendar je do tja še dolga pot. 

Ena izmed najizrazitejših lastnosti start-up podjetij je negotovost, v kateri podjetja delujejo. Negotovost se pojavlja prav na vseh področjih delovanja.

Negotovost se pojavi že v razvojni fazi izdelka oz. produkta. Npr. na začetku izdelek še ni dodelan, v smislu tega, kakšne potrebe potrošnikov zadovoljuje.

Na začetku se start-up podjetja ne zavedajo svoje morebitne konkurence. Tako, da se tudi tukaj pojavlja negotovost. Prav tako slabo pozna trg in se lahko hitro zgodi, da bo izdelek postal zastarel ali neprimerna rešitev.

Težava start-up podjetij so tudi na ravni ekipe. Ekipo po navadi sestavlja družba enako mislečih ljudi, pa vendar velikokrat v start-up vlagajo lasten denar, zato so pripravljeni sodelovati le določen čas. Obstoj močne ekipe je zato izjemno pomemben.

Negotovost se pojavlja tudi na ravneh financiranja start-upa. Poleg lastnih vložkov, ki jih vložijo ustanovitelji in morda tudi širši del ekipe, je potrebno izdelati finančni načrt in pridobiti sredstva za financiranje za poslovanje. Ena izmed načinov za financiranje predstavlja faktoring, o katerem bomo več pisali v naslednjem poglavju.

Več o zagotavljanju likvidnih sredstev si preberite v prispevku “Likvidnostna sredstva: Kako zagotoviti likvidnost podjetja?

Kako poteka  financiranje “startup podjetja”?

financiranje-start-up-podjetja

Financiranje “startup” podjetja je odvisno od življenjske faze, v kateri se nahaja. Če so podjetja v različni življenjski fazi, so različni tudi viri financiranja oziroma strukture virov financiranja.

Med najbolj pomembne naloge vodstva spada zagotavljanje virov za financiranje podjetja. Več o različnih virih financiranja si lahko preberete v prispevku “Medsebojna kompenzacija – Pobot terjatev

Natančneje so sredstva potrebna za ustanovitev, zagon in rast podjetja. Praksa kaže, da se vsako podjetje lahko hitro znajde v finančnih težavah. Namreč bolj kot je posel finančno intenziven ter hitreje kot raste, večjo količino sredstev podjetje potrebuje.

Zato bi vsako vodstvo moralo strmeti k temu, da lahko uspešno manevrirali in kombinirali tako lastniške kot dolžniške vire financiranja.

Start-up podjetja lahko vire financirajo pridobijo na različne načine. Najpogosteje uporabljeni so seveda lastni viri, sledijo jim bančni viri, tvegani kapital, poslovni angeli, faktoring in množično financiranje.

V tem poglavju bomo več časa posvetili finančni storitvi faktoringa. Faktoring nudijo finančne hiše oziroma natančneje faktoring hiše. V kolikor podjetje v sorazmerno krajšem časovnem obdobju potrebuje denarna sredstva, lahko proda eno ali več terjatev do svojih kupcev in to izvaja na daljše časovno obdobje. Faktoring kot finančna storitev omogoča “dolgoročno financiranje” podjetja in s tem tudi pripomore k izboljšanju likvidnosti podjetja. 

V prispevku preberite Zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt ključnega pomena.

Prednosti, ki jih faktoring prinaša je tudi zavarovanje terjatev do kupec v tujini in preverbo bonitete podjetij. Iz tega razloga lahko sklepamo, da faktoring omogoča celovito rešitev za financiranje podjetij in upravljanje s tveganji. 
V kolikor vas zanima, kako lahko zmanjšate tveganja poslovanja, vas vabimo k branju zapisa “Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete?

 

Sklepna misel

Financiranje start-up podjetja je izjemno pomembno in je morda celo bolj oteženo kot financiranje dlje časa ustanovljenih podjetij, ki imajo izdelano strategijo za nastop na trgu (sredstva in stabilen denarni tok). Omenjenim podjetjem so npr. banke bolj naklonjene in jim lažje odobrijo nudijo financiranje. Za takšna podjetja banke namreč smatrajo, da bodo sposobne vrniti kredit.

 

Viri

1- Bilanca stanja na Matija Zajšek

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com